Mariager Træpiller
Kvalitet gennem adskillige år....
flammer

Træpiller fra Mariager Træpiller er en billig og miljøvenlig energikilde. Træpiller er et CO2 neutralt produkt. Dette skyldes at mængden af CO2 som et træ optager i vækstperioden er den samme mængde CO2 som træpillerne afgiver, når de forbrændes.

Ved at fyre med træpiller fra Mariager Træpiller er du dermed med til at skåne og bevare miljøet.

mrkat
Biomasse

Mariager Træpiller

Mariagergårdsvej 1, 9550 Mariager

Telefon: +45 4045 8711 - email: bsd@karmon.dk